Rostlinna a služby - Nový projekt 2

Přejít na obsah
Rostlinná výroba:
Rostlinná výroba je zaměřená na produkci tržních plodin ( obiloviny a řepka) a na zajištění
vlastní krmivové základny pro živočišnou výrobu. Většina objemové píce se sklízí z trvalých travních porostů.

Zemědělské obchodní družstvo „Blata“  hospodaří na 3 697 ha z toho je 2 695 ha orná půda  a 1 002 ha trvalých travních porostů.
Půda je většinou pronajatá od fyzických osob, malá část od státu, ostatní pozemky jsou vlastní.
Živočišná výroba
V živočišné výrobě má dominantní postavení výroba mléka – kde je v chovu 940 ks dojnic základního stáda plemene české strakaté s kombinovanou užitkovostí a 60 ks krav bez tržní produkce mléka. V chovu skotu se uplatňuje uzavřený obrat stáda – vlastní odchov jalovic a výkrm skotu.
Služby:

Zemědělské obchodní družstvo „Blata“ nabízí tyto další služby:
Sklizeň kombajnem
Nákladní autodopravu
Odběr obědů ze své závodní kuchyně
Opravy pracovních strojů
Polní práce

ZOD Blata © 2022
zod.blata@tiscali.cz
Telefon: +420 387 983 083
Návrat na obsah