ZOD"BLATA"SEDLEC

Přejít na obsah

Zemědělské
obchodní
družstvo "Blata"
Vítejte na stránkách
Zemědělského obchodního družstva “Blata”
se sídlem v Sedlci, 373 47 Sedlec č. 48 okres České Budějovice


Historie podniku:
Družstvo bylo založeno usnesením ustavující členské schůze ze dne 7. 12. 1979 a 20. 3. 1980 zapsáno do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako důsledek sloučení JZD Nový zítřek Sedlec, JZD Mír Dívčice a JZD Blata se sídlem v Pištíně, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením ONV-odb.VLHZ v Č. Budějovicích dne 5. 12. 1979, č.j. 1039/2016/79/Dv.

Obor podnikání:
Hlavním oborem podnikání je zemědělská výroba a ostatní podnikatelské aktivity mají doplňkový charakter. Zaměření zemědělské výroby je hlavně na živočišnou výrobu - výroba mléka. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky a dále na zajištění živočišné výroby krmivy.


Rostlinná a živočíšná
výroba, služby ......
ZOD Blata © 2022
zod.blata@tiscali.cz
Telefon: +420 387 983 083
Návrat na obsah